info@netkon.com.tr

+0212 224 90 94

Bakım ve Destek

 

İlaç üretimi tedarik aşamasından başlayan ve dağıtıma kadar süren kritik bir zincir süreçtir. Üretim, bu zincirin en hassas halkalarından birisidir. Bu süreçte, ulusal kanun ve düzenlemelerin dışında uluslar arası kuruluşların kabul gören denetim ve kurulları uygulanmaktadır.

Bahsi geçen kurallar gereği saha koşullarının izlenmesi gereken yerlerde bugüne kadar elle kullanıcı tarafından ya da kayıt cihazları aracılığıyla takipler yapılmaktaydı. Fakat takip edilmesi gereken veri türü fazla olduğundan farklı kayıt cihazlarından alınan veri, yine elle kullanıcı tarafından işlenip sorgulanacak ve zamana ait veri kesiti oluşturulacaktır. Elle yapılan çalışmalar, denetçilerin itirazı ve iş zamanı kaybı gibi önemli dezavantajları oluşturmaktadır.

ILIZYON®, bunun gibi dezavantajları gideren ve çok çeşitli veri türlerini izleme ve raporlama imkanı sağlayan bir paket çözümdür. Amacı, saha koşullarının izlenmesini sağlayacak her türlü ölçümü yapabilecek ve elde ettiği verileri kullanıcılara kolay bir şekilde sunabilecek otomasyon sistemi olmaktır.

 

 

Özellikler

GMP KURALLARINA UYGUNLUK

ILIZYON®’ nun dizaynı FDA 21 CFR Part 11 gereksinimlerini karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. Sistemin dizaynında GAMP4 metodolojisi uygulanmış ve metodolojinin gerekleri olan dokümanlar yaratılmıştır.

EVRENSEL DONANIM

ILIZYON®,  saha izleme imkanı sağlayan birçok donanımı desteklemektedir. Aslında ILIZYON®,  özel bir donanım tercihine sahip değildir. Haberleşme niteliği olan birçok donanımı desteklemektedir. Bunların bir kısmı şunlardır:

Partikül Sayıcı: HIAC, METONE, ROYCO, CLIMET,…

PLC, I/O Modül: SIEMENS S7-200, S7-300, S7-400, GE-FANUC 90-30, VERSAMAX, ADAM 4000, ADAM 5000,…

Üretici firması tarafından OPC desteği olan tüm cihazların entegrasyonu sağlanabilir.

Bu sayede ilaç firması, bünyesinde kullanılan ve teknik personel tarafından tanınan ekipman tercihi yapma imkanına sahip olacaktır. Aynı şekilde arızalanan cihazların yerine aynı işi yapan başka bir cihaz konulması (yazılım validasyonuna gerek duymadan) mümkün olacaktır.

Ayrıca PROFIBUS, MPI, CAN, CAN OPEN, INTERBUS-S gibi endüstriyel haberleşe özelliğine sahip OPC destekli tüm cihazlar ( üretici firma bağımsız) sisteme entegre olabilir.

Patikül sayıcı cihazları, OPC protokolünde olmasalar bile, kendi protokollerinde okunan bilgileri OPC ortama taşınacak şekilde uygun ara yüz programları teşkil edilmiştir.

AÇIK YAZILIM MİMARİSİ

ILIZYON®, tasarı sırasında belirlenen ve dünyada yaygın olarak kullanılan ortamların çözümü olarak belirlemiştir. Bu yapısı sayesinde temini ve desteği kolay aynı zamanda robust ve güvenilir üçüncü parti çözümlere sahiptir.

İşletim sistemi olarak MICROSOFT WINDOWS  firmasının WINDOWS 2000 SERVER, WINDOWS 2000 PRO, WINDOWS XP PRO ürünleri tercih edilmiştir. WINDOWS işletim sistemleri 32 bit işlem yapabilme özelliğinde ve açık mimariye sahiptir.

Saha verilerinin saklanması için SQL tabanlı veri ortamları tercih edilmiştir. ORACLE, MSSQL 2000, SYBASE SQL gibi yaygın ve güvenilir veri tabanları tercih edilmiştir.

SINIRSIZ SAYIDA RAPORLAMA

SQL veri tabanı ile kuruluş sırasında sağlanacak olan çok çeşitli raporların yanı sıra, kullanıcı isteğine göre rapor eklenebilecektir. Bu sayede değişen ihtiyaçlara göre farklı raporlar alınabilecektir.

YETKİLENDİRME

ILIZYON®, çok kullanıcılı yapıdadır. Bu durumda sistemi işletecek kişilerin yetkileri dahilinde alt program alanlarına grime hakkı verilecektir. Tüm bu işlemler için Sistem Yöneticisi bulunacaktır. Sistem Yöneticisi yetkisine sahip kişi(ler) istediği nitelikte kullanıcı tanımlayabilecektir. Sistem, kendini tanıtarak giriş yapan kullanıcın tüm değişikliklerini takip edebilecek yapıdadır.

BİLGİ SAKLAMA VE YEDEKLEME

ILIZYON®,  her türlü bilgi için en az 2 yıl bilgi saklama kapasitesinde olacak şekilde SQL veri tabanı kullanılacaktır. Bu sayede, uzun süreli olarak Restore işlemine gerek kalmaksızın verilerin değerlendirilmesi yapılabilecektir.

FABRİKA AĞI ÜZERİNDE EK KULLANICI

Fabrika ağı üzerinde herhangi bir kullanıcının belirlenen yetkiler dahilinde sistemin bir parçası olması kolay ve oldukça düşük maliyetlerle sağlanacaktır. Bu amaçla, ILIZYON®,  ağ bağlantı yazılımları oluşturulmuştur. Bu yazılımla kullanıcılar başka herhangi bir lisansa (SQL, SIEMENS SOFTNET,vs) ihtiyaç duymaksızın etkin bir hızla sistemden yararlanabilecektir.

ÜRETİM ENTEGRASYONU

ILIZYON®,  saha verilerini izlemenin yanında saha içinde yapılmakta olan üretimin safhalarını kullanıcı ve/veya makinelerden öğrenmek suretiyle entegrasyon sağlar. Bu amaçla saha operatör paneller konulur.

ARIZA VE DURUŞ VERİLERİNİN TUTULMASI

Üretim yapan makinalardan arıza verisi takip edilecektir. Bu sayede üretim yapılan makinelerin çalışma, duruş süreleri raporlandırılabilecektir.

HISTORICAL TREND, PIA CHART, BAR GRAPH, VS

ILIZYON®’da kullanıcılar tarafından dizayn edilebilen ve görsel nitelikleri yüksek raporlama imkanı bulunmaktadır. Bu tür raporlar ile veriler daha rahat yorumlanmasını sağlayacak formata izlenebilecektir.

ONLINE TREND

Takibi yapılacak olan ANALOG sinyallerin (sıcaklık, nem, fark basınç) anlık olarak izlenmesi imkanı sağlanmıştır.

VARDİYA BAZLI RAPORLAMA

Saha verilerinin vardiya bazlı raporlanması sağlanmıştır.

GENİŞLEYEBİLİR DONANIM YAPISI

ILIZYON®,  kuruluşta dahil edilecek sinyallerin dışında ileride eklenebilecek DIGITAL veya ANALOG sinyaller için genişleyebilir yapıdadır.

YAZILIM İLE KALİBRASYON İMKANI VE BUNLARIN SAKLANMASI

ILIZYON®,  ANALOG saha verilerinin (Sıcaklık, Nem, Basınç gibi) bilgisayar üzerinden kalibrasyonunun yapılmasına imkan tanımaktadır.

KALİBRASYON TAKİP MENÜSÜ

ILIZYON® üzerinden yapılacak her tür kalibrasyon, KALİBRASYON DEĞİŞİM raporu olarak verilebilmektedir.

E-POSTA İLE ALARM BİLDİRİMİ

Arıza veya anormal saha koşulları gözlendiği durumlarda sisteme adı ve e-mail adresi girilen personel(ler)e e-posta gönderilebilmektedir.

PDF DOSYA YAPISINDA RAPOR ALMA

ILIZYON® tarafından toplanacak tüm veriler başka sistemlerin yararlanabilmesi için birçok (EXCEL, DB2, MSSQL, CSV, vs) formatta EXPORT edilebilmektedir.

 

Önemli Vurgular

  • GMP Uyumlu
  • Evrensel Donanım
  • Açık Yazılım Mimarisi
  • Yetkilendirme
  • Online Trendler
  • Üretim Entegrasyonu
  • Vardiya Bazlı Raporlama
  • E-posta ile Alarm Bildirimi

 

Help-Desk